v. 4, n. 33 (2021)

OUTUBRO - DEZEMBRO

Sumário

Artigos

NATALY E. KONNO ROCHOLL, ANTÔNIO WALBER MATIAS MUNIZ, FERNANDA EDUARDO OLEA DO RIO MUNIZ
PDF
01 - 07
LEONARDO JOVE GONÇALVES CONSTANTINO, FERNANDA EDUARDO OLEA DO RIO MUNIZ, ANTÔNIO WALBER MATIAS MUNIZ
PDF
08 - 14
LARISSA BEATRIZ CUNHA NUNES DE LIMA LARISSA BEATRIZ CUNHA NUNES DE LIMA, JÚLIA MATTEI, ANTÔNIO WALBER MATIAS MUNIZ
PDF
15 - 24
SIMONE MAYARA PAIVA FERREIRA, ANTÔNIO WALBER MATIAS MUNIZ
PDF
25 - 31
JOSÉ JARDEL PEREIRA DE OLIVEIRA, LARISSA x LARISSA MACIEL DO AMARAL
PDF
32 - 40
MARCUS PINTO AGUIAR, ANTÔNIO WALBER MATIAS MUNIZ
PDF
41 - 50
Olena Yara, Olena Artemenko, Oleksii Lytvyn, Viktor Ladychenko, Оlena Gulac
51 - 71
Svitlana M. Zadorozhna, Nataliia V. Kyryliuk, Nelia M. Savchyn, Antonina S. Tokarska, Leonid A. Vyhovskyi
72 - 93
Oleg Yaroshenko, Oleksandr M. Pyzhov, Olena S. Arsentieva, Volodymyr M. Harashchuk, Mykola I. Inshyn
94 - 128