Índice de autores

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toda(o)s

Y

Yara, Olena (Ucrânia)
Yarosh, Anna O. (Ucrânia)
Yaroshenko, Oleg (Ucrânia)
Yaroshenko, Oleg M. (Ucrânia)
Yeung, Luciana, Insper/SP (Brasil)
Yokohama, Alessandro Otavio (Brasil)
Yuldashev, Sergiy O. (Ucrânia)

1 a 7 de 7 itens