TRANSFORMATION OF HIGHER EDUCATION: SEARCH FOR OPTIMAL REGULATORY MECHANISMS TO ACHIEVE SUSTAINABLE SOCIAL DEVELOPMENT

Irina Sinitsyna, Olga Rebro, Galina Vukovich, Elena Manchenko, Nataliya Rets, Oksana Chuksina

Resumo


Contextualization: The changes taking place in the world in the technological, geopolitical, and intercultural spheres and beyond affect the development of higher education. The transformation of higher education in the modern context of post-industrial society determines the development of Russian higher education in the coming years.

Objective: The objective of the study is to determine the optimal mechanisms for regulating the transformation of higher education to achieve sustainable social development.

Methods: To achieve the study goal, the authors use qualitative research methods, including an expert survey with the measurement of the consistency degree of expert opinions and mathematical processing of the results using the Kendall concordance coefficient (W).

Results: The study identifies the main elements of the state regulation system of the higher education transformation and directions for improving the effectiveness of state regulation of transformation in the field of higher education. The legal, economic, organizational, motivational, and social mechanisms are identified to analyze the system of regulation and transformation of higher education. The article concludes that the central idea of determining the optimal mechanisms of state regulation of the higher education transformation to achieve sustainable social development is to narrow the function of the direct state influence on the field of education, which will maximize the potential of universities.


Palavras-chave


higher education; transformation; regulatory mechanisms; state regulation

Texto completo:

PDF (English)

Referências


Abankina, I. V., Abankina, T. V., & Nikolaenko, E. A. (2013). Sravnitelnaya kharakteristika sistem vysshego obrazovaniya zarubezhnykh stran: Konkurentnye metody finansirovaniya [Comparative characteristics of higher education systems in foreign countries: Competitive methods of financing]. Ekonomika obrazovaniya, 1(74), 53-73.

Abdullaeva, T. K., & Ismailova, R. M. (2014). Sovershenstvovanie organizatsionno-ekonomicheskikh metodov gosudarstvennogo regulirovaniya vysshego obrazovaniya [Improvement of organizational and economic methods of state regulation of higher education]. Izvestiya DGPU, 3(28), 12-17.

Artashkina, T. A. (2018). Globalnye usloviya sovremennoi transformatsii instituta obrazovaniya [Global conditions for the modern transformation of the institution of education]. Filosofiya obrazovaniya, 74(1), 3-17.

Bekeshev, N. O. (2019). Razvitie rossiiskoi sistemy vysshego obrazovaniya [Development of the Russian system of higher education]. Ekonomicheskoe razvitie Rossii, 26(4), 48-54.

Belenov, O. N., Morozova, V. N., & Shilova, I. V. (2016). Problemy formirovaniya edinykh kriteriev otsenki kachestva podgotovki vypusknikov predstavitelyami rynka truda i sfery obrazovaniya [Problems of formation of uniform criteria for assessing the quality of graduate training by representatives of the labor market and education]. Vestnik VGU, 3, 64-73.

Boguslavskii, M. V., & Neborskii, E. V. (2017). Stratifikatsiya sovremennoi sistemy vysshego obrazovaniya: Novye smysly, potentsial i riski [Stratification of the modern system of higher education: New meanings, potential and risks]. In E. V. Tkachenko (Ed.), Ponyatiinyi apparat pedagogiki i obrazovaniya: Kollektivnaya monografiya (Vol. 10, pp. 172-181). Ekaterinburg: Ural State Pedagogical University.

Borodina, M., Idrisov, H., Kapustina, D., Zhildikbayeva, A., Fedorov, A., Denisova, D., Gerasimova, E., & Solovyanenko, N. (2023). State regulation of digital technologies for sustainable development and territorial planning. International Journal of Sustainable Development and Planning, 18(5), 1615-1624. https://doi.org/10.18280/ijsdp.180533

Dilmukhametova, A., & Talipova, D. (2023). Information space as a factor in the perception of higher education. Revista Relações Internacionais do Mundo Atual, 2(40), e06363

Dyadik, V., Igumnov, A., & Svinin, S. (2023). Identification of state regulation of rational behavior of corporate social responsibility in the monocities development. Revista Jurídica, 1(73), 51-77.

Eskerkhanova, L. T., Beloglazova, L. B., Masyutina, N. M., Romanishina, T. S., & Turishcheva, T. B. (2023). Increasing the competitiveness of future economists for work in industry 4.0. Perspektivy nauki i obrazovania [Perspectives of Science and Education], 62(2), 158-173. https://doi.org/10.32744/pse.2023.2.9

Fedchenko, E., Gusarova, L., Lysenko, A., Chaykovskaya, L., & Vankovich, I. (2023a). Legal frameworks for national projects: Standardized audit as a factor in achieving sdgs. Journal of Law and Sustainable Development, 11(1), e0259. https://doi.org/10.37497/sdgs.v11i1.259

Fedchenko, E. A., Gusarova, L. V., Lysenko, A. A., Vankovich, I. M., Chaykovskaya, L. A., & Savina, N. V. (2023b). Audit of national projects as a factor in achieving sustainable development goals. International Journal of Sustainable Development and Planning, 18(5), 1319-1328. https://doi.org/10.18280/ijsdp.180502

Gorin, S. G. (2020). Transformatsiya rossiiskoi obrazovatelnoi sistemy: Problema akademicheskikh svobod i vybora individualnykh obrazovatelnykh tekhnologii [Transformation of the Russian education system: The problem of academic freedom and the choice of individual educational technologies]. Professionalnoe obrazovanie v sovremennom mire, 10(2), 3682-3687. https://doi.org/10.15372/PEMW20200205

Karavaeva, E. V. (2017). Kvalifikatsii vysshego obrazovaniya i professionalnye kvalifikatsii: "Sopryazhenie s napryazheniem" [Higher education qualifications and vocational qualifications: "Pairing with tension"]. Vysshee obrazovanie v Rossii, 12(218), 5-12.

Kirillova, E. A., Zulfugarzade, T. E., Blinkov, O. E., Serova, O. A., & Mikhaylova, I. A. (2021). Perspectivas de desarrollo de la regulación legal de las plataformas digitales. Jurídicas CUC, 18(1), 35-52. https://doi.org/10.17981/juridcuc.18.1.2022.02

Klimovskikh, N., Sekerin, V., Makushkin, S., Kuzmicheva, A., Leontev, M., & Kochetkov, E. (2023). Impact of human resource management on improving the innovation potential of an enterprise to achieve the principles of sustainable development. Journal of Law and Sustainable Development, 11(1), e0274. https://doi.org/10.37497/sdgs.v11i1.274

Korotaeva, I., & Chuksina, O. (2020). Perspectives on the improving quality of language education: The case of Moscow Aviation Institute. Universal Journal of Educational Research, 8(8), 3392-3397. https://doi.org/10.13189/ujer.2020.080812

Krasinskaya, L. F. (2016). Modernizatsiya, optimizatsiya, byurokratizatsiya... chto ozhidaet vysshuyu shkolu zavtra? [Modernization, optimization, bureaucratization... what awaits higher education tomorrow?]. Vysshee obrazovanie v Rossii, 3, 73-82.

Malika, B., Ybyraimzhanov, K., Gaukhar, S., Nurdaulet, S., & Ainur, A. (2022). The effect of information technologies on the development of moral values of future teachers based on innovations in education. World Journal on Educational Technology: Current Issues, 14(1), 164-174. https://doi.org/10.18844/wjet.v14i1.6713

Markova, E. V. (2022). Otdelnye problemy administrativno-pravovogo regulirovaniya v sfere obrazovaniya [Certain problems of administrative and legal regulation in the field of education]. Molodoi uchenyi, 13(408), 216-218.

Medeshova, A., Kassymova, A., Mutalova, Z., & Kamalova, G. (2022). Distance learning activation in higher education. European Journal of Contemporary Education, 11(3), 831-845. https://doi.org/10.13187/ejced.2022.3.831

Medvedeva, N. V. (2015). Sistema gosudarstvenno-obshchestvennogo upravleniya obrazovaniem v Rossiiskoi Federatsii: Tendentsii i problemy razvitiya [The system of state-public management of education in the Russian Federation: Trends and problems of development]. Sotsialnaya politika i sotsiologiya, 14(2(108)), 47-55.

Mikhailichenko, S. N. (2018). Nyuansy obrazovatelnogo protsessa i ikh znachenie dlya reformy vysshego obrazovaniya [Nuances of the educational process and their significance for the reform of higher education]. EKO, 8(530), 133-147.

Molodin, V. V., & Gorin, S. G. (2014). Reformirovanie obrazovatelnoi sistemy i perspektivy subektnosti studenta [Reforming the education system and prospects for student subjectivity]. Vysshee obrazovanie v Rossii, 10, 158-163.

Mondragón Duarte, S. L., Mercedes Tabares, C. D. L., & Sanguino Gutiérrez, O. (2022). La tecnología blockchain en la formación de los abogados [Blockchain technology in the training of lawyers]. Justicia, 27(42), 135-140. https://doi.org/10.17081/just.27.42.5759

Osadchuk, M. A., Trushin, M. V., Osadchuk, A. M., & Solodenkova, K. S. (2020). Legal issues of electronic education and healthcare: Ways to improvement. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 11(4), 1278-1286. https://doi.org/10.14505//jarle.v11.4(50).24

Petrov, A., Churilova, E., & Nikiforova, E. (2022). Cluster analysis of Russian regions by economic and demographic indicators to improve the strategies of development institutions. Relações Internacionaisdo Mundo Atual, 3(36), 623-647.

Radushinsky, D., Kremcheeva, D., & Smirnova, E. (2023). Problems of service quality management in the field of higher education of the economy of the Russian Federation and directions for their solution. Revista Relações Internacionais do Mundo Atual, 2(40), 33-54.

Rogach, O. V. (2016). Osobennosti gosudarstvennogo regulirovaniya sfery obrazovatelnykh uslug v Rossii [Features of state regulation of the sphere of educational services in Russia]. Vestnik RUDN, Seriya: Gosudarstvennoe i munitsipalnoe upravlenie, 3, 49-57.

Rozanova, N. M. (2020). Transformatsiya vysshego obrazovaniya: Klyuchevye zakonomernosti i dolgosrochnye tendentsii [Higher education transformation: Key patterns and long-term trends]. Vestnik Instituta ekonomiki Rossiiskoi akademii nauk, 5, 64-78.

Ryasnova, U. V. (2013). Neobkhodimost i mekhanizm gosudarstvennogo regulirovaniya sfery obrazovaniya [Necessity and mechanism of state regulation of education]. Sovremennye tendentsii v ekonomike i upravlenii: Novyi vzglyad, 17, 259-265.

Rybak, V., Kryanev, Y., Shichkin, I., & Livson, M. (2023). State regulation as a comprehensive mechanism for the sustainable development of territories. Revista Juridica, 1(73), 831-844.

Saaya, S. V. (2018). Normativno-pravovye osnovy upravleniya obrazovatelnym uchrezhdeniem [Regulatory framework for the management of an educational institution]: Educational and methodological manual. Kyzyl: Izd-vo TuvGU, 58 p.

Sidorova, E. Z., Vasiliev, A. M., Pelevin, S. I., Tarubarov, V. V., & Okruzhko, V. Yu. (2020). Safety issues of the Russian educational system. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 11(1), 187-195. https://doi.org/10.14505//jarle.v11.1(47).22

State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation. (2012). Federal law of December 29, 2012 No. 273-FL “On education in the Russian Federation”. Sobranie Zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii [SZ RF] [Collection of Legislation of the RF] 31.12.2012, No. 53 (Part I), Item 7598.

Syzdykova, M. B., Bimakhanov, T. D., Fursova, V. V., Makhambetova, M. A., & Abikenov, Z. O. (2022). Position of higher education system graduates in the labor market: Search for new opportunities. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 11(3), 50-59. https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0067

Vlasova, N. Yu., & Molokova, E. L. (2016). Modeli vysshego obrazovaniya v usloviyakh sochetaniya rynochnykh i gosudarstvennykh regulyatorov [Models of higher education in a combination of market and state regulators]. Izvestiya UrGEU, 3(65), 26-38.

Yespolova, G., Ybyraimzhanov, K., & Mussabekova, G. (2019). Research competence of pupils as the component of content of education. Opción, 35(88), 948-961.

Zhatkanbayeva, A., Tuyakbayeva, N., Jangabulova, A., Tasbulatova, A., & Adilgazy, S. (2017). Review on legal issues of socially vulnerable groups of population (old people, children, etc.). Ponte, 73(5), 211-222. https://doi.org/10.21506/j.ponte.2017.5.46

Ziyatdinova, E., & Dilmukhametova, A. (2023). Characteristics of information support for state policy in the field of higher education in the russian federation on social media. Revista Relações Internacionais do Mundo Atual, 2(40), 55-64.
DOI: http://dx.doi.org/10.21902/Revrima.v2i40.6525

Apontamentos

  • Não há apontamentos.
Revista Relações Internacionais do Mundo Atual e-ISSN: 2316-2880

Rua Chile, 1678, Rebouças, Curitiba/PR (Brasil). CEP 80.220-181

Licença Creative Commons

Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional.